Het teloorgaan van de tijd

De tijd gaat voor een deel teloor door hoop waarin men teveel verwacht en door vrees die ontmoedigt.

John Flavel (1627 – 1691)

Uitsluitend

Niemand is uitgesloten dan alleen degene die zichzelf uitsluit.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

Ontwaak

De wereld gaat voorbij; en zij die zich vastklampen aan de wereld en alleen maar aan deze wereld denken, zullen met haar voorbij gaan in een eeuwige verwoesting. Ontwaak, en zie het gevaar waarin u verkeert voordat het te laat is. Ontwaak, en ontvlied de toekomende toorn. De tijd is kort. Het einde aller dingen is nabij. De schaduwen worden langer. De zon gaat onder. De nacht genaakt waarin niemand werken kan. De witte troon zal spoedig opgesteld worden. Het oordeel zal aanvangen. De boeken zullen geopend worden. Ontwaak, en ga uit van deze wereld nu het nog het heden is.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

Klaar zijn

We behoren te bezitten, te genieten en te gebruiken met geen ander doel dan om klaar te zijn om ze weg te doen wanneer we daartoe geroepen worden en om ze gewillig en vol vreugde in te ruilen voor de hemel.

Jonathan Edwards (1703 – 1758)

Een ondraaglijke roekeloosheid

Een ondraaglijke roekeloosheid is de grond van alle pogingen van onwedergeboren mensen om met God te wandelen.

John Owen (1616 – 1683)