Het teloorgaan van de tijd

De tijd gaat voor een deel teloor door hoop waarin men teveel verwacht en door vrees die ontmoedigt.

John Flavel (1627 – 1691)

Moeilijkheden en zegeningen

Wij zijn geneigd onze moeilijkheden te graveren in marmer, maar onze zegeningen te schrijven in het zand.

C.H. Spurgeon (1834 – 1892)

De voetafdruk van de duivel

Wanhoop is de voetafdruk van de duivel.

Matthew Mead (1629 – 1699)

Volhouden

Het is veel gemakkelijker met iets goeds te beginnen dan het vol te houden. De reden is dat het kruis en de moeilijkheden vaak meerder worden naarmate de weg van oprechtheid en nauwgezetheid vordert.

John Bunyan (1628 – 1688)

Ledigheid

Wees altijd bezig, opdat wanneer de satan komt, hij u niet ledig vindt.

Anoniem