De paden der liefde

Treuren de paden der liefde niet, omdat er zo weinigen zijn die er in wandelen?

John Owen (1616 – 1683)

Altijd waakzaam

De knecht die altijd waakzaam is, zal niet overrompeld zijn als zijn Meester komt.

Jonathan Edwards (1703 – 1758)

Eén richting

Ik geloof dat de voetstappen op de drempel van de enge poort allemaal één richting uitwijzen.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

Volhouden

Het is veel gemakkelijker met iets goeds te beginnen dan het vol te houden. De reden is dat het kruis en de moeilijkheden vaak meerder worden naarmate de weg van oprechtheid en nauwgezetheid vordert.

John Bunyan (1628 – 1688)

Christen(en)

Een christen is letterlijk “van Christus”; niet iemand die alleen maar vaag beïnvloed is door de christelijke leer, maar iemand die zijn of haar fundamentele loyaliteit heeft omgezet naar Jezus.
Christenen begrijpen de alles-of-nietskeuze die ons wordt opgelegd door de enorme omvang van Jezus’ aanspraken op ons.

Tim Keller (1950)