Vóór mijn bekering

Vóór mijn bekering bad ik tegen de zonde, maar ik vreesde dat God mij zou horen en mij doen naar mijn woorden.

Aurelius Augustinus (354 – 430)

Vuur en rook

Als er vuur in de haard is, zal er rook uit de schoorsteen komen.

Thomas Boston (1676 – 1732)

Voorwaardelijk bidden

Als u niet eerder wilt bidden dan wanneer u weet of u bevindt waardig en geschikt te zijn, moet u nooit bidden.

Maarten Luther (1483 – 1546)

Lijden en beproeving

De gedachte dat wij lijden en beproeving verdienen, doet ons stil zijn onder het kruis dat ons treft.

John Bunyan (1628 – 1688)

Ledigheid

Wees altijd bezig, opdat wanneer de satan komt, hij u niet ledig vindt.

Anoniem