Voorwaardelijk bidden

Als u niet eerder wilt bidden dan wanneer u weet of u bevindt waardig en geschikt te zijn, moet u nooit bidden.

Maarten Luther (1483 – 1546)

Uitsluitend

Niemand is uitgesloten dan alleen degene die zichzelf uitsluit.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

Gelukkig zijn

Gelukkig is iemand pas, als hij of zij heeft leren verlangen naar wat hij of zij al ontvangen heeft.

Aurelius Augustinus (354 – 430)

De wet en de genade

De wet verplichtte tot wat ze niet gaf;
de genade geeft datgene waartoe zij verplicht.

Blaise Pascal (1623 – 1662)

Liefhebben

Elk mens heeft de weldaden van God lief,
maar een heilige heeft de God van zijn weldaden lief.

John Flavel (1627 – 1691)