De paden der liefde

Treuren de paden der liefde niet, omdat er zo weinigen zijn die er in wandelen?

John Owen (1616 – 1683)

Vóór mijn bekering

Vóór mijn bekering bad ik tegen de zonde, maar ik vreesde dat God mij zou horen en mij doen naar mijn woorden.

Aurelius Augustinus (354 – 430)

Vuur en rook

Als er vuur in de haard is, zal er rook uit de schoorsteen komen.

Thomas Boston (1676 – 1732)

Een stil geweten

Een stil geweten brengt nooit een rusteloos gesprek voort.

John Flavel (1627 – 1691)

Heilige plicht

Omdat wij weigeren onze zonde te doden, brengt God ons door beproeving tot besef van deze heilige plicht.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)