De Rechtvaardige en de zondaar

God heeft de Rechtvaardige tot zondaar gemaakt, opdat Hij de zondaar tot rechtvaardige zou maken.

Chrysostomos (345 – 407)

Vuur en rook

Als er vuur in de haard is, zal er rook uit de schoorsteen komen.

Thomas Boston (1676 – 1732)

2 soorten redelijke mensen

Er zijn slechts twee soorten mensen die men redelijk kan noemen: Zij die God dienen met hun ganse hart omdat zij Hem kennen, en zij die God zoeken met hun ganse hart omdat zij Hem niet kennen.

Blaise Pascal (1623 – 1662)

Het gebed van de rechtvaardige

Het gebed van de rechtvaardige is een sleutel van de hemel. Het gebed stijgt op en Gods erbarmen daalt neer.⠀

Aurelius Augustinus⠀(354 – 430)

Heden

‘Heden, Heden’ wordt ons toegeroepen – en intussen zinkt menigeen neer in de groeve, waar men God niet looft.

H.F. Kohlbrugge (1803 – 1875)