Vóór mijn bekering

Vóór mijn bekering bad ik tegen de zonde, maar ik vreesde dat God mij zou horen en mij doen naar mijn woorden.

Aurelius Augustinus (354 – 430)

Lijden en beproeving

De gedachte dat wij lijden en beproeving verdienen, doet ons stil zijn onder het kruis dat ons treft.

John Bunyan (1628 – 1688)

Volledige rust

Niets is zo onverdragelijk voor de mens als in volledige rust te zijn. (…)
Dan voelt hij zijn nietigheid, zijn verlatenheid, zijn ontoereikendheid, zijn afhankelijkheid, zijn onmacht, zijn leegheid

Blaise Pascal (1623 – 1662)

Heilige plicht

Omdat wij weigeren onze zonde te doden, brengt God ons door beproeving tot besef van deze heilige plicht.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

De schatten van God

God heeft een schat van genade en van toorn.
De schat van genade vult Hij zelf, maar van toorn vullen wij.

Matthew Meade (1629 – 1699)