Gebruiken en wachten

Onze plicht is het dat we de zeilen hijsen en op de wind wachten;
dat we de middelen gebruiken en wachten op Hem in Zijn weg en orde.

Hugo Binning (1627 – 1653)

Vertel het uw kinderen

Laat ouders hun kinderen vertellen over de grote werken van God in Zijn Kerk. In het bijzonder die werken waarvan zij zelf getuigen zijn geweest.

Isaac Ambrosius (1604 – 1664)

12e stelling

Vroeger werden ‘kerkelijke straffen’ (dat is boete en genoegdoening voor begane zonde) niet ná, maar vóór de absolutie opgelegd om daardoor te beproeven of het berouw oprecht was.

Maarten Luther (1483 – 1546)

Anderen

Wie zich verblijdt in het geluk van anderen, doet als de engelen in de hemel.
Wie een ander het goede niet gunt, is als de duivelen in de hel.

Christopher Love (1618 – 1651)

11e stelling

Dit onkruid, dat men kerkelijke straffen laat doorlopen tot in het vagevuur, is zonder twijfel gezaaid toen de bisschoppen sliepen.

Maarten Luther (1483 – 1546)