Recht op de kinderen

Christus heeft meer recht op de kinderen, dan de ouders.

Jonathan Edwards (1703 – 1758)

Toegewijde meditatie

Wat is zo werkzaam om het geweten te helen als de toegewijde meditatie over Christus’ wonden?

Bernardus van Clairvaux (1090 – 1153)

Christen(en)

Een christen is letterlijk “van Christus”; niet iemand die alleen maar vaag beïnvloed is door de christelijke leer, maar iemand die zijn of haar fundamentele loyaliteit heeft omgezet naar Jezus.
Christenen begrijpen de alles-of-nietskeuze die ons wordt opgelegd door de enorme omvang van Jezus’ aanspraken op ons.

Tim Keller (1950)

Het zwaarste einde van het kruis

Het zwaarste einde van het kruis dat op Gods kinderen gelegd wordt, ligt op hun sterke Heiland.

Samuel Rutherford (1600 – 1661)

Christus is (niet) nodig

Christus is niet gekomen omdat het voor Hém nodig was, maar omdat het voor óns nodig was.

Maarten Luther (1483 – 1546)