Citaten,  Owen, John (1616 - 1683)

De grootste verdrukkingen

Het is een deel van de wet van Gods genade, dat wij in volkomen gehoorzaamheid gewillig de grootste verdrukkingen ondergaan.

John Owen (1616 – 1683)

One Comment

  • Martha

    Wat is dit waar, als de Heere het geeft.
    Dan voel je de verdrukking niet maar mag je dichtbij Christus verkeren. Hij, Die zo zwaar en zo diep geleden heeft, om ook dit te verwerven. Wat word je dan klein en ootmoedig over zoveel genade en goedheid. Dan kun je Corona krijgen maar als uit Zijn rechterhand. Dan mag je dierbare openbaringen m.b.t. Zijn lijden ontvangen en dan zie je hoe mild de straf is die je krijgt. Milde handen, vriend’lijk ogen zijn bij Hem van eeuwigheid! Hij heeft onze krankheden op Zich genomen en onze smarten heeft Hij gedragen! Eeuwig wonder van genade!

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *