Het teloorgaan van de tijd

De tijd gaat voor een deel teloor door hoop waarin men teveel verwacht en door vrees die ontmoedigt.

John Flavel (1627 – 1691)

Uitsluitend

Niemand is uitgesloten dan alleen degene die zichzelf uitsluit.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

Heilige plicht

Omdat wij weigeren onze zonde te doden, brengt God ons door beproeving tot besef van deze heilige plicht.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Gelukkig zijn

De mens wil gelukkig zijn, ook al leeft hij niet zó dat hij het kan zijn.

Aurelius Augustinus (354 – 430)

2 soorten mensen

Er zijn 2 soorten mensen: die zeggen tegen God:Uw wil geschiede en die tegen wie God uiteindelijk zegt: jouw wil geschiede.

C.S. Lewis (1898 – 1963)