Gehoorzaam geloven

Alleen wie gelooft is gehoorzaam en alleen wie gehoorzaamt gelooft.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

De grootste verdrukkingen

Het is een deel van de wet van Gods genade, dat wij in volkomen gehoorzaamheid gewillig de grootste verdrukkingen ondergaan.

John Owen (1616 – 1683)

Het leven is als een wachtpost

Het leven is als een wachtpost waarop de Heere ons geplaatst heeft en die wij zo lang moeten innemen totdat Hij ons terugroept.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Christus vertrouwen en Hem gehoorzamen

Hebt u nooit geleerd om Christus te vertrouwen en Hem te gehoorzamen? Hoe kunt u dan naar de hemel gaan? U zou daar ongelukkig zijn!

C.H. Spurgeon (1834 – 1892)

De geschiktste tijd om zich met het lezen van de Heilige Schrift bezig te houden

Van alle tijden is de morgenstond, eer men zijn gewone werk ter hand neemt, en de avondstond wanneer men zijn werk gedaan heeft, de geschiktste tijd om zich met het lezen van de Heilige Schrift of dergelijke godsdienstige zaken bezig te houden, opdat zowel de dag als de nacht ernaar zouden mogen smaken.

Petrus Wittewrongel (1609 – 1662)