Bonhoeffer, Dietrich (1906 - 1945),  Citaten

Een genadegift uit het Rijk van God

Het wordt gemakkelijk vergeten dat de gemeenschap met de broeders een genadegift is uit het Rijk van God, die ons elke dag ontnomen kan worden, en misschien zal het nog maar een korte tijd zijn die ons van de diepste eenzaamheid scheidt. Wie daarom tot op dit ogenblik een christelijk leven mag leiden tesamen met andere christenen, die moge Gods genade uit het diepst van zijn hart prijzen, God op zijn knieën danken en inzien: het is genade, niets dan genade, dat wij vandaag nog in gemeenschap met andere christenen mogen leven.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *