Gedichten,  Het lijden van Christus,  Meeuse, Ds. C.J.

Het lijden van Christus (1 van 7)

Wie heeft Gods Woord gehoor gegeven,
gelovig het aanvaard?
Wie is Zijn arm, zo hoog verheven,
met kracht geopenbaard?
Een Spruitje is Hij, uitgesproten,
als voor Gods aangezicht,
een Wortel, Die is uitgeschoten
uit dorre grond naar ’t licht.

Hij kwam ons geen gedaante tonen,
geen schone aardse schijn.
Wij zagen niets om te bekronen,
begerig naar te zijn.
Hij was veracht, men zag geen waarde
in Hem, Hij werd gehaat.
Hij was de minste Mens op aarde
en werd door elk versmaad.

Ds. C.J. Meeuse

Onberijmd: Jesaja 53
Melodie: Psalm 65
Voor de hele serie van het ‘Het lijden van Christus’ klik hier.
Bron: Bijbelse gezangen – Berijming Ds. C.J. Meeuse

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *