Diversen,  Gedichten

Rechtvaardigmaking

1. Als onder ’t heilig recht
De ziele niet meer vecht,
Maar billijkt ’t zondeloon,
Wat haar ook overkoom’,
Rechtvaardigend haar God,
Wat eeuwig zij haar lot;

2. Als in haar laatste vreugd
(Het eren van Gods deugd’)
De deugd van ’t recht het wint,
Al eist zij: dood het kind!
O stonde van ’t gericht;
O dood’lijkst tijdsgewricht;

3. Dan wordt verloren gaan 
Door God niet toegestaan.
Hier wordt de Zoon gekust
Eer z’ op de weg vergaat.
Hier wordt zij welbewust
Verzekerd van haar staat.

4. Hier drinkt zij ’t bloed des Lams,
’t Welk haar in ’t leven laat.
Hier wordt de toorn geblust,
En is het: vreê met God,
Door ’t offer van Zijn Zoon.
O, allerzaligst lot!

Rijer Pothoven

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *