Citaten,  Diversen

Op naar Jeruzalem

Zes dagen vóór het Pascha kwam Hij te Bethanië.
’s Maandags deed de Heere Zijn intocht in Jeruzalem.
Dinsdags reinigde Hij de tempel.
Op woensdag hield Hij de maaltijd te Bethanië.
Op donderdag nuttigde Hij de paasmaaltijd en
op vrijdag werd Hij gekruisigd.

Isaac da Costa (1798 – 1860)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *