Diversen,  Gedichten

Rust op de zevende dag

1. Op de zevende der dagen heeft d’ Almachtige gerust
van de arbeid Zijner handen, Zijner ogen vreugd en lust.
Aard’ en hemel stond geschapen, man en vrouw en dag en nacht.
d’ Eerste schepping, ’t eerste mensdom, d’ eerste sabbat: ’t was volbracht!

2. Op de zevende der dagen rustte Jezus in het graf
van de arbeid Zijner ziele, die Hij willend overgaf.
In de zwakheid van de kruisdood werkt een nieuwe scheppingskracht:
’t is vervulling, ’t is verzoening, ’t is verlossing: ’t is volbracht!

Diversen – Isaäc da Costa (1798 – 1860)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *