Rondom Zijn altaar gaan

Hij is te rein van ogen, dan dat Hij het kwade zou zien; daarom moeten wij onze handen in onschuld wassen, en zo rondom Zijn altaar gaan, want indien wij met ons hart naar ongerechtigheid zien, zal Hij ons gebed niet horen.

Ralph Erskine (1685 – 1752)

Schuld

Het verdriet van vandaag maakt de schuld van gisteren niet ongedaan.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

Uw geweten

Zorg dat uw geweten uw vriend is.

Joseph Alleine (1634 – 1668)

Afstaan van ongerechtigheid

Afstaan van ongerechtigheid is bij velen zoals onenigheid met de buren waarbij de vriendschap na een poos weer wordt hernieuwd.

John Bunyan (1628 – 1688)

Onwetendheid van het kwaad

Er is onwetendheid van het kwaad bij wie jong is;
er is nog diepere onwetenheid bij wie het bedrijft.

C.S. Lewis (1898 – 1963)