Gedichten,  Meeuse, Ds. C.J.

De lofzang van Elisabet

Gezegend is die mij, na mijn onvruchtbaarheid,
ontmoeten wil, nu ook Gods zegen mij verblijdt.
God zegent u bijzonder onder al de vrouwen;
gezegend is het Kind Dat u straks mag aanschouwen.
De Vrucht uws buiks brengt u en mij Gods rijke zegen.
Dit leven hebben wij door Gods genâ verkregen.

Vanwaar dit wonder dat mij hierin overkomt
dat nu de moeder van mijn Heere tot mij komt?
Toen ik uw lieve stem met blijdschap aan mocht horen,
weerklonk uw groetenis tot in mijn kind zijn oren.
’t Sprong in mijn buik van vreugd’ en deed mij vrolijk zingen
van ’t welbehagen Gods in deze zegeningen.

En zalig is die ’t woord van God nu heeft geloofd;
want wat de Heere door Zijn godsspraak heeft beloofd,
zal zeker zijn, ’t staat vast wat Hij heeft voorgenomen.
Het wordt vervuld als ’t Kind op Gods tijd is gekomen.
Dan zal Gods trouw en ook Zijn waarheid aan ons blijken
en moet onvruchtbaarheid door Gods genade wijken.

Ds. C.J. Meeuse

Melodie: Psalm 89
Bron: Bijbelse gezangen – Berijming Ds. C.J. Meeuse

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *