Het teloorgaan van de tijd

De tijd gaat voor een deel teloor door hoop waarin men teveel verwacht en door vrees die ontmoedigt.

John Flavel (1627 – 1691)

De zoetheid van deze geboorte

Wij kunnen de zoetheid van deze geboorte niet smaken als wij niet van de hulp en de steun van alle mensen afzien;
wij moeten alléén van dit Kind hulp ontvangen, troost en zaligheid verwachten – anders komt er niets van terecht.

Maarten Luther (1483 – 1546)