Citaten,  Wittewrongel, Petrus (1609 - 1662)

De geschiktste tijd om zich met het lezen van de Heilige Schrift bezig te houden

Van alle tijden is de morgenstond, eer men zijn gewone werk ter hand neemt, en de avondstond wanneer men zijn werk gedaan heeft, de geschiktste tijd om zich met het lezen van de Heilige Schrift of dergelijke godsdienstige zaken bezig te houden, opdat zowel de dag als de nacht ernaar zouden mogen smaken.

Petrus Wittewrongel (1609 – 1662)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *