Het satanisch versperren van de weg tot Christus

Het is satanisch om de weg tot Christus te versperren door de zonden zwaarder te laten wegen dan Gods genade in Christus.

Thomas Brooks (1608 – 1680)

De plicht van Christus nodiging

De satan noemt datgene vrijpostigheid wat Christus nodiging tot uw plicht maakt.

John Flavel (1627 – 1691)

Ledigheid

Wees altijd bezig, opdat wanneer de satan komt, hij u niet ledig vindt.

Anoniem

Instrumenten van satan

Wanneer satan geen instrumenten zal nemen buiten ons, om ons te bedriegen, zal hij er genoeg bij onszelf vinden.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)