Gedichten,  Onze Vader,  Veld, Dr. H. van 't

Bidden om houvast

1. Bewaar, o Vader, ons altijd,
wanneer de duivel ons bestrijdt,
de boze wereld ons bedreigt,
ons hart weer naar het kwade neigt.

2. Wij roepen U als Koning aan:
kom, ondersteun ons zwak bestaan.
Houd door Uw Geest, Die helpt en leidt
ons steeds weer staande in de strijd.

3. Wanneer Uw Geest ons steunt en schraag’,
dan lijden wij geen nederlaag,
maar bieden altijd tegenstand,
behouden eens de overhand.

4. Van U is ’t koninkrijk, o Heer,
Uw macht geeft houvast telkens weer.
U komt de lof toe t’ allen tijd,
wanneer Uw uitkomst ons bereidt.

5. Wij spreken biddend tot besluit,
o Vader, nu ons Amen uit.
Dat U verhoort, is zeker, Heer,
meer dan ons hart het ooit begeer’.

Dr. H. van ’t Veld

Naar HC Zondag 52
Melodie: Psalm 100

Voor de hele serie van het ‘Onze Vader’ klik hier.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *