James, John Angell (1785 - 1859),  Uittreksels

WAT MOET IK DOEN OM ZALIG TE WORDEN? – John Angell James (1785 – 1859)

Niet lang na de verschijning in Engeland (1835) bleek dat God met het geschrift The anxious inquirer van John Angell James een bijzondere bedoeling had. Er volgde een geloofsopleving die zich als een vuurbrand uitbreidde over verschillende landen in Europa. Nadat in Engeland herdruk op herdruk volgde en in drie jaar tijd meer dan honderdduizend boeken werden verkocht, volgden vertalingen in het Duits, Frans en Nederlands. Ook in Nederland voldeed het boek blijkens de vele herdukken aan een behoefte. De toenmalige tekstbezorger, dr. P.J.L. Huët, bewogen door de indrukwekkende geschiedenis van dit boek, achtte het zich een plicht zijn landgenoten ‘de toegang te verschaffen tot zulk een voortreffelijk en heilzaam geschrift. […] Er schijnt op dit werkje een bijzondere zegen Gods te rusten.’

Deze nieuwe uitgave brengt een eigentijdse vertaling van de hand van mevr. G.H.C. Pas-Donker en is voorzien van een inleiding over de schrijver en de betekenis van dit geschrift door ds. W. Pieters.

John Angell James (1785 – 1859), predikant van de Congregational Church, was bewogen met de zielen van zijn gemeenteleden. Voor hen schreef hij deze adviezen en aansporingen om de zaligheid bij Christus te zoeken. Ernstig en bemoedigend wil hij een leidsman tot Jezus zijn.

Van dit boek werden in totaal meer dan 500.000 exemplaren verkocht.

Klik hier om het uittreksel van ‘Wat moet ik doen om zalig te worden?’ te lezen.

One Comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *