Bates, William (1625 - 1699),  Citaten

Wat de voorzienigheid de christen geeft

De voorzienigheid geeft de christen een veilig houvast in de moeilijkheden van de vervloekte en wankele wereld. Ze bevrijdt hem van de gedachten aan alle zorgen en doet alle voorbarige emoties die de christen kwellen, tot rust komen. Welk kwaad de gelovige ook overkomt, hij kan door Gods kracht en met kennis en goede wil alles rustig overwegen. 

William Bates (1625 – 1699)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *