Aalders, Dr. W. (1909 - 2005),  Citaten

Wat ‘de mens’ niet meer ziet

De mens ziet niet meer, dat het menselijke bestaan pas zijn zin en inhoud krijgt als het persoonlijk betrokken is op de levende God; en dat het werkzaam zijn in de wereld pas beantwoordt aan Gods bedoeling als God erin verheerlijk wordt.

Dr. W. Aalders (1909 – 2005)

One Comment

  • Guido

    “Het menszijn krijgt pas inhoud als deze doordrongengen raakt door de onnoelijke Liefde van Zijn bestaan in en door de Éne”.

    “De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan”.
    [1 Korintiërs 13:4-5]

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *