Ware liefde

Het is ware liefde, wanneer het Evangelie en Gods dienaren tot liefde oproepen.

Wilhelmus à Brakel (1635 – 1711)

Toelaten in de Kerk des Heeren

Ik laat liever veel kaf toe in de Kerk des Heeren dan één tarwekorrel weg te gooien.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

De school van God

Als de klok luidt, wordt iedereen verwacht in de school van God.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

De Geest en Christus

Het is de verhoogde Christus, Die in de woordverkondiging de Heilige Geest hanteert. Beiden, de Geest en Christus, zijn niet te scheiden. De kern van het werk van de Geest is dat Hij tot Christus brengt. Achter de Geest staat het kloppende hart van Christus.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Woord en Geest

Dominees kunnen lang preken voordat er één ziel tot Christus komt, tenzij de Geest in dat werk meekomt!

John Flavel (1627 – 1691)