Rondom Zijn altaar gaan

Hij is te rein van ogen, dan dat Hij het kwade zou zien; daarom moeten wij onze handen in onschuld wassen, en zo rondom Zijn altaar gaan, want indien wij met ons hart naar ongerechtigheid zien, zal Hij ons gebed niet horen.

Ralph Erskine (1685 – 1752)

De ware heiligheid van de gelovigen

De ware heiligheid van de gelovigen bestaat in twee punten: In reinheid van het hart en oprechtheid van hun uitwendige handelingen.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Heiliging

Alle heiliging is er op gericht om staande te kunnen blijven in de dag van Jezus Christus’ wederkomst.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Gods Zoon

God had één Zoon zonder zonde,
maar Hij had nooit een Zoon zonder kruis.

Thomas Boston (1676 – 1732)

Verleden en toekomst

Er is geen heilige zonder verleden, noch een zondaar zonder toekomst.

Aurelius Augustinus (354 – 430)