De wet en de genade

De wet verplichtte tot wat ze niet gaf;
de genade geeft datgene waartoe zij verplicht.

Blaise Pascal (1623 – 1662)

Ziekte

Ziekte is een tuchtiging van de hemelse Vader, opdat die zal leiden tot zelfonderzoek, verootmoediging en tot een vluchten naar Zijn barmhartigheid.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

De bedding van de zaligmakende barmhartigheid

Er is niet één druppel zaligmakende barmhartigheid die door een andere bedding tot de ziel van enig mens komt dan door Christus.

John Flavel (1627 – 1691)