De Rechtvaardige en de zondaar

God heeft de Rechtvaardige tot zondaar gemaakt, opdat Hij de zondaar tot rechtvaardige zou maken.

Chrysostomos (345 – 407)

Moeilijkheden en zegeningen

Wij zijn geneigd onze moeilijkheden te graveren in marmer, maar onze zegeningen te schrijven in het zand.

C.H. Spurgeon (1834 – 1892)

Toegewijde meditatie

Wat is zo werkzaam om het geweten te helen als de toegewijde meditatie over Christus’ wonden?

Bernardus van Clairvaux (1090 – 1153)

De voetafdruk van de duivel

Wanhoop is de voetafdruk van de duivel.

Matthew Mead (1629 – 1699)

Vuur en rook

Als er vuur in de haard is, zal er rook uit de schoorsteen komen.

Thomas Boston (1676 – 1732)