Bunyan, John (1628 - 1688),  Gedichten,  Natuurgedichten

Op de vis in het water

Het water is het element der vissen,
Neem ze van daar, ze moeten sterven, ’t kan niet missen;
De dienst van God is voor Zijn volk het leven van hun geest,
Zo is het nu, zo zal het zijn, zo is ’t altijd geweest.

Het water is het element der vissen,
Zij zijn tevreên, laat hen daarover slechts beslissen;
d’ Oprechte dienaar van de Heere zegt in ’t droevigst lot:
Neem, zo gij wilt, mij alles af, alleenlijk laat mij God.

Het water is het element der vissen,
Daar kunt gij u van hun genieting vergewissen;
Genot en vreugde is voor ’t volk des Heeren niet bekend,
Dan enkel in Zijn weg en dienst, dat is hun element.

John Bunyan (1628 – 1688)

Klik hier om alle natuurgedichten van John Bunyan in te zien.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *