Gedichten,  Onze Vader,  Veld, Dr. H. van 't

Onze Vader

1. God vraagt een christen: spreek altijd
met Mij in grote dankbaarheid,
laat dat de bron zijn van uw daden.
Wie biddend Hem is toegewend
en als de Gever Hem erkent,
schenkt Hij Zijn Geest en Zijn genade.

2. Een goed gebed dat Hij verhoort,
richt zich tot Hem, Die in Zijn Woord
als ware God Zich openbaarde.
Het roept Hem aan met heel het hart,
vertelt Hem vreugde, zegt Hem smart
en zal hoe Hij verhoort, aanvaarden.

3. Wat hart en ziel van God begeert,
heeft Jezus Christus ons geleerd.
Hij doet ons ‘Onze Vader’ spreken.
Geeft dat Uw Naam geheiligd zij
en dat op aard Uw heerschappij,
Uw Rijk naar Uw wil aan zal breken.

4. Geef al wat nodig is, o Heer.
Vergeef ons onze schuld steeds weer,
zoals wij and’ren ook vergeven.
Bevrijd ons van de zondemacht.
U is de heerlijkheid, de kracht,
hier en in ’t eeuwig, zalig leven.

Dr. H. van ’t Veld

Naar HC Zondag 45
Melodie: Psalm 24, 95, 111.

Voor de hele serie van het ‘Onze Vader’ klik hier.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *