Bunyan, John (1628 - 1688),  Citaten

Ongeloof tegenover geloof

Christen die dit leest, laat ik u hier meer in detail beschrijven wat de eigenschappen van het ongeloof zijn, door het geloof daar tegenover te stellen.

GeloofOngeloof
1.Het geloof gelooft het Woord van God.Het ongeloof trekt de zekerheid daarvan in twijfel.
2.Het geloof gelooft het Woord omdat het waar is.Het ongeloof twijfelt daaraan, omdat het waar is.
3.Het geloof ziet dat er in een belofte van God meer kracht ligt om te helpen, dan in alle andere dingen om dat tegen te houden.Het ongeloof zegt, ondanks de belofte van God: “Hoe kunnen deze dingen geschieden”.
4.Het geloof maakt dat u liefde ziet in het hart van Christus, als Hij u met Zijn mond bestraft. Het ongeloof verbeeldt zich dat er toorn in Zijn hart is, als Hij met Zijn mond en in Zijn Woord zegt dat Hij ons liefheeft.
5.Het geloof helpt de ziel te wachten, ook al stelt God Zijn gave uit.Het ongeloof wordt kregelig en geeft alles op, als God ook maar even talmt met geven.
6.Het gelooft geeft troost temidden van de vrees. Het ongeloof veroorzaakt gevoelens van vrees temidden van de troost.
7.Het geloof zuigt zoetigheid uit Gods roede.Het ongeloof kan zelfs geen troost vinden in Zijn grootste gunstbewijzen.
8.Het geloof maakt zware lasten licht.Ongeloof maakt lichte lasten ondraaglijk zwaar.
9.Het geloof helpt ons om moed te vatten als we terneergeslagen zijn.Het ongeloof werpt ons terneer als we opgewekt zijn.
10.Het geloof brengt ons dichtbij God, wanneer we ver van Hem zijn. Het ongeloof brengt ons ver van God, wanneer we dichtbij Hem zijn.
11.Waar het geloof heerschappij heeft, getuigt het dat mensen vrienden van God zijn.Waar het ongeloof regeert, getuigt het dat mensen Zijn vijanden zijn.
12.Het geloof brengt een mens onder de genade. Het ongeloof houdt een mens onder de toorn.
13.Het geloof reinigt het hart. Het ongeloof houdt het hart bevlekt en onrein.
14.Door het geloof wordt de gerechtigheid van Christus ons toegerekend.Door het ongeloof worden wij besloten onder de wet om verloren te gaan.
15.Het geloof maakt ons werk door Christus aangenaam voor God. Alles wat uit ongeloof voortkomt, is zonde, want zonder geloof is het onmogelijk Hem te behagen.
16.Het geloof geeft ons vrede en troost in onze zielen. Het ongeloof brengt verdriet en onrust voort als de rusteloze golven van de zee.
17.Het geloof doet ons dierbaarheid zien in Christus. Het ongeloof ziet geen gedaante, schoonheid, of heerlijkheid in Hem.
18.Door het geloof hebben wij ons leven in de volheid van Christus. Door het ongeloof komen we om en kwijnen we weg.
19.Het geloof geeft ons de overwinning over de wet, de zonde, de dood, de duivel en alle kwaad. Het ongeloof houdt ons aan dat alles onderworpen.
20.Het geloof laat ons meer heerlijkheid zien in de dingen die niet gezien worden, dan in de dingen die gezien worden. Het ongeloof ziet meer in de dingen die hier voorhanden zijn, dan in de dingen die hierna zijn zullen.
21.Het geloof maakt de wegen van God aangenaam en beminnelijk.Het ongeloof maakt de wegen van God zwaar en moeilijk.
22.Door het geloof bezaten Abraham, Izak en Jakob het land der belofte. Vanwege hun ongeloof konden noch Aäron, noch Mozes, noch Mirjam daar binnengaan.
23.Door het geloof gingen de kinderen Israëls door de Rode Zee. Door ongeloof kwam het merendeel van de kinderen Israëls om in de woestijn.
24.Door het geloof deed Gideon meer met driehonderd man en een paar kruiken……dan al de twaalf stammen konden doen, omdat zij niet in God geloofden.
25.Door het geloof wandelde Petrus op het water.Door ongeloof begon Petrus te zinken.

Zo zouden veel meer punten toegevoegd kunnen worden, maar om niet te uitvoerig te worden, laat ik die achterwege. Wel smeek ik ieder die beseft dat hij een ziel te behouden of te verliezen heeft, om op zijn hoede te zijn voor ongeloof. Opdat niemand van ons, terwijl ons nog een belofte gelaten is om in Zijn rust in te gaan, door ongeloof daar beslist buiten zou blijven.

John Bunyan (1628 – 1688)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *