Gedichten,  Revius, Jacobus (1586 - 1658)

Morgengebed

In ’t oosten klaar laat blozen
De dageraad
De liefelijke rozen
Van haar gelaat.

O helle morgensterre,
Gods eeuwig’ Zoon,
Schiet op ons hart van verre
Uw stralen schoon.

Vermeert tot Uwen love
Het kranke licht
Van onze klein gelove
En toevoorzicht.

Maakt wakker al ons leden
En traag gemoed
Om vlijtig in te treden
Uw paden goed.

Totdat wij eens in waarheid,
Verheven hoog,
Aanschouwen Uwe klaarheid
Van oog tot oog.

Jacobus Revius (1586 – 1658)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *