Citaten,  Watson, Thomas (1620 - 1686)

Levende vaders

Men moet vooral diegenen eren die niet alleen vader zijn vanwege hun leeftijd, maar vanwege hun godsvrucht, wier ziel levendig is, terwijl hun lichaam afgebroken wordt. Het is een gezegend gezicht als men fonteinen van genade ziet in de herfst van het leven; als men mensen gebogen grafwaarts ziet gaan en toch bergopwaarts naar de Heere, als men ziet dat zij hun kleur verliezen, maar hun reuk behouden. Degenen wier zilveren haar de kroon der rechtvaardigheid draagt, zijn dubbele eer waardig. Die moet men niet alleen eren als voorbeelden van ouderdom, maar als toonbeelden van deugd.

Thomas Watson (1620 – 1686)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *