Gedichten,  Luther, Maarten (1483 - 1546)

Kom, Schepper God, o Heil’ge Geest

1. Kom, Schepper God, o Heil’ge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn Uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

2. Uw Naam is Trooster, Gij geleidt,
o Goddelijk Geschenk, ons voort,
o Balsem Die ons werd bereid,
o Bron van vuur, o levend Woord.

3. Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.

4. Gij zijt door gaven zevenvoud
de Vinger van Gods rechterhand,
Die ‘s Vaders Woord ons toevertrouwt,
zodat het klinkt in ieder land.

5. Weer van ons ‘s vijands list en nijd,
en geef ons vrede in plaats van haat,
opdat wij volgen waar Gij leidt
en mijden wat de zielen schaadt.

6. Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, ‘s Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.

7. Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster zij ook lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

Maarten Luther (1483 – 1546)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *