Diversen,  Gedichten

In het kruis zal ‘k eeuwig roemen!

O, hoe duister, hoe ontzettend,
Zielsverscheurend, hartverplettend,
Was dat schrikverwekkend uur,
Toen het vlek’loos Lam geslacht werd,
En de losprijs aangebracht werd,
Der gevangen creatuur!

O, hoe duister, hoe ontzettend,
Zielsdoordaav’rend, hartverplettend,
Was dat schrikverwekkend uur,
Dat de Zoon van God Zijn leven
Voor ’t behoud zag overgeven
Der gevallen creatuur!

d’ Aarde siddert, rotsen kraken,
Doden in het graf ontwaken!
Jezus Christus geeft de geest!
En de voorhang van de tempel
Scheurt in tweeën tot de drempel.
d’ Eerste schepping is geweest!

Golgotha, gij zaagt dat wonder!
’t Licht der heerlijkheid gaat onder,
En het daglicht keert tot nacht!
Maar die nacht wordt weldra klaarheid,
Al wat schaduw was, wordt waarheid!
’t Is vervuld, het is volbracht!

Ja, volbracht zijn al de woorden,
Die de Godsprofeten hoorden!
Ja, vervuld is ’t recht der wet!
Onze wonden zijn verbonden,
Onze zonden zijn verslonden,
En de slangenkop verplet!

In het kruis zal ‘k eeuwig roemen!
En geen wet zal mij verdoemen;
Christus droeg de vloek voor mij!
Christus is voor mij gestorven,
Heeft genâ voor mij verworven!
‘k Ben van dood en zonde vrij!

Zalig, die in Hem geloven!
O, bestraal ons hart van boven,
Geest der waarheid! God van heil!
Dat mijn ziele zich verlieze
(Dit is ’t deel dat ik verkieze!)
In die liefde zonder peil!

Loof, o Sion, prijs uw Heere!
d’ Aarde luister’, ’t Lam ter ere,
Naar uw heilig psalmgebruis.
Loof Hem, Die de hel verplette!
Loof Hem, Die Zijn volk ontzette!
Loof uw Koning aan het kruis!

Diversen – Isaäc da Costa (1798 – 1860)

One Comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *