IK BEN VERSTOMD… – Thomas Brooks (1608 – 1680)
Brooks, Thomas (1608 - 1680),  Uittreksels

IK BEN VERSTOMD… – Thomas Brooks (1608 – 1680)

IK BEN VERSTOMD… – Thomas Brooks (1608 – 1680)

De bekende tekst uit Psalm 39: ‘Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet opendoen, want Gij hebt het gedaan’, is de grondslag van dit boek over de slaande hand van God. De schrijver, ds. Thomas Brooks, behandelt dit thema niet in droge, hoogdravende beschouwingen. Zijn geschrift is sterk gericht op de praktijk der godzaligheid; het tintelt van echt geestelijk leven, als vrucht van een nabij leven met de Heere. Aan alles is te merken dat de inhoud als het ware door de predikant zelf is heengegaan. In de voorrede schrijft hij daarover: ‘De kastijdende hand Gods is zwaar over mij geweest, en over mijn dierbaarste betrekkingen in deze wereld’. Het diepe buigen voor de alleenwijze God wordt hier dan ook vanuit de praktijk beschreven. Vandaar dat dit boek zeer geschikt is voor mensen die zwaar beproefd en bedroefd zijn; het geeft hun vanuit de Schrift pastoraal onderwijs. 

Thomas Brooks (1608 – 1680) was één van de belangrijkste Puriteinen uit de zeventiende eeuw. Hij was een man die door de Heere geoefend was in het lijden: hij stond midden in de kerkelijke strijd van zijn dagen en was een van de 2000 predikanten die in 1662 om des gewetens wil hun ambt moesten neerleggen.

Klik hier om het uittreksel van ‘Ik ben verstomd…’ te lezen.

One Comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *