Gedichten,  Revius, Jacobus (1586 - 1658)

Gods Woord

Begint een waterloop wat modderig te vlieten,
Gaat hoger aan, indien gij ‘t water wilt genieten.
En zo ‘t in ‘t midden ook is drabbig en onrein
Gaat boven op ‘t gebergt en drinkt uit de fontein.
Begint men in de leer een mengeling te maken,
Zoekt wat voor uwen tijd de vaders daar van spraken,
En dunkt u dat het daar ook niet is als ‘t behoort,
Zo houdt u aan de bron van Gods beschreven Woord,
Daar kunt gij ‘t allerzoetst en klaarste water halen,
Want God onfeilbaar is, maar mensen kunnen dwalen.

Jacobus Revius (1586 – 1658)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *