Calvijn, Johannes (1509 - 1564),  Citaten

Gebed

Geef, almachtig God, daar Gij met zoveel waarschuwende voorbeelden de wereld hebt willen opvoeden tot de vrees van Uw Naam, dat wij ons verbeteren onder Uw machtige hand en geen misbruik maken van Uw verdraagzaamheid, noch ons door onze hardnekkigheid en gruwelijke verdorvenheid een schat van vreselijke toorn vergaderen, maar intijds tot berouw komen, wanneer Gij ons tot U roept en wanneer het de geschikte tijd is en Gij U met ons wilt verzoenen, opdat wij, in onderworpenheid aan U, voor onszelf moed mogen vatten door de genade, die ons wordt aangeboden door Christus, onze Heere, Amen.

Johannes Calvijn (1509 – 1564)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *