Guthrie, William (1620 - 1665),  Uittreksels

DES CHRISTENS GROOT INTEREST – William Guthrie (1620 – 1665)

Deze maand publiceren wij het uittreksel van het boek ‘Des Christens groot interest’ van William Guthrie (1620 – 1665).

Dit boek bestaat uit twee hoofddelen. Het eerste deel geeft antwoord op de vraag hoe een mens zal weten of hij een zaligmakend deel aan Christus heeft. Het tweede deel wil een antwoord geven op de vraag hoe dit deel aan Christus te verkrijgen is. Hier geeft Guthrie een aantal kenmerken van genade, die dienen tot onderwijs aan zoekende zielen. Tegelijk wil hij hiermee waar geloof en tijdgeloof van elkaar onderscheiden. Bij dit alles vormt de vereniging met Christus door het geloof de rode draad in dit boek. Het ware geloof bestaat in een hartelijk aannemen van Christus, zoals Hij in het Evangelie wordt voorgesteld en in een berusten in Zijn heilsplan tot redding van zondaren.
Verder besteedt Guthrie op pastorale wijze aandacht aan het ‘verbondmaken’. Dat is een geestelijke oefening, om zich uitdrukkelijk te verbinden aan God en het verbond dat Hij in Christus met Zijn volk heeft gemaakt. Zo kan een mens zich bij vernieuwing verzekeren van zijn aandeel aan Christus.

Klik hier om het uittreksel van ‘Des Christens groot interest’ te lezen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *