Bavinck, Herman (1854 - 1921),  Citaten

De zonde

De zonde zit niet in het goud en het zilver, in den eigendom en in het kapitaal, evenmin als in de wetenschap of de kunst, in de rechtsorde of de krijg op zichzelve. De zonde heeft haar zetel in het hart van de mens; en daarom is de strijd tegen de zonde steeds en in de eerste plaats een strijd tegen onszelven.

Dr. H. Bavinck (1854 – 1921)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *