Bavinck, Herman (1854 - 1921),  Citaten

De oorsprong en het einddoel van het Evangelie

Omdat Christus de inhoud en het voorwerp, de kern en het middelpunt van het Evangelie is, is Hij er de oorsprong niet van, noch het einddoel. Hij is de Middelaar Gods en der mensen, en wijst dus van Zichzelf naar de Vader terug, gelijk Hij ook vooruit wijst naar de toekomst, waarin God alles in allen zal zijn.

Dr. H. Bavinck (1854 – 1921)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *