Citaten,  Luther, Maarten (1483 - 1546)

De kracht en het doel der Passie van Christus

Wat Adam en al zijn nakomelingen gezondigd hebben, dat moet Hij dragen, even alsof Hij Adam zelf was, opdat alzo de toorn Gods betaald en verzoend werd. Dat is de kracht en het doel der Passie van Christus.

Maarten Luther (1483 – 1546)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *