Uittreksels,  Wisse, Prof. G. (1873 - 1957)

DE DROEFHEID NAAR GOD – Prof. G. Wisse (1873 – 1957)

Ds. G. Wisse (1873-1957) was predikant in de Gereformeerde Kerken. In 1920 ging hij over naar de Christelijk Gereformeerde Kerken, waar hij later een professoraat aan de Theologische Hogeschool in Apeldoorn vervulde.
Grote bekendheid verwierf hij door zijn gaven als apologeet en kanselredenaar. Zijn tijdredes sprak hij uit voor een gehoor van duizenden personen uit de gehele gereformeerde gezindte.

In dit boekje leren we hem ook kennen als een goed zieleherder.
Aan de hand van 2 Corinthe 7:10a spreekt hij over de bekering en wat daaraan voorafgaat.

In zijn ’’Memoires” (1953, herdruk 1982) noemt Prof. Wisse enkele uit de ruim honderd publikaties van zijn hand, waaraan hij speciale herinneringen heeft. Hij begint zijn opsomming met ”De droefheid naar God’’ en schrijft vervolgens:
Dit boekwerkje behandelt uit het zieleleven dergenen, die door de Heere getrokken worden, wat men zou kunnen noemen, de ’toeleidende’ weg, en het doorbrekende werk des Geestes. Het is zeer veel gevraagd, en reeds driemaal herdrukt; maar wat meer zegt, naar we uit talloze brieven weten, God heeft het tot rijke zegen gesteld, tot in Amerika toe…

Inmiddels zijn van dit boekje nog veel meer herdrukken verschenen, een bewijs dat de waardering ervoor nog niet is afgenomen.

Klik hier om het uittreksel van ‘De droefheid naar God’ te lezen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *