Uittreksels,  Wisse, Prof. G. (1873 - 1957)

DE AMBTELIJKE BEDIENING VAN CHRISTUS IN DE GELOVIGEN – Prof. G. Wisse (1873 – 1957)

De Ambtelijke bediening van den Christus in de Geloovigen, later uitgegeven onder de titel De drie ambten van Christus, is een van de bekendste boeken van de Christelijk Gereformeerde professor G. Wisse (1873 – 1957).
Christus is de ambtsnaam van de Heere Jezus. In deze naam word uitgedrukt dat de Zaligmaker Zijn volk in de weg van een drievoudige ambtelijke bedieningzalig maakt: als Profeet, Priester en Koning.

Deze drievoudige bediening is in hoofdzaak op twee manieren te onderscheiden: 

  • Voorwerpelijk: Hij is de Profeet, Die ons God verklaart, de Priester, Die Zichzelf voor Zijn volk offert en de Koning die de regeermacht over Zijn volk oefent. 
  • Onderwerpelijk: Hoe Christus door drie ambten functioneert in de verwezenlijking en beoefening van het genade leven zelf. Als profeet roept Hij inwendig, krachtdadig en onwederstandelijk, als Priester stort Hij de liefde uit en als Koning breekt Hij de tegenstand en veroorzaakt Hij een gewillig buigen. 

Klik hier om het uittreksel van ‘De ambtelijke bediening van Christus in de gelovigen’ te lezen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *