Citaten,  Watson, Thomas (1620 - 1686)

Dankbaarheid

Als God ons alles geeft, laat dan die gaven tot dankbaarheid stemmen. Hij is immers de Oorsprong en Gever van al onze zegeningen en Hem komt al onze erkentelijkheid toe. ”Naar de plaats waar de beken heengaan, derwaarts gaande keren zij weder” (Pred. 1:7). Al onze gaven komen van de Heere en onze lof moet tot Hem wederkeren.

Thomas Watson (1620 – 1686)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *