95 stellingen,  Citaten,  Luther, Maarten (1483 - 1546)

84e stelling

En ook: wat is dat voor een nieuwe vroomheid van God en van de paus, dat zij een goddeloze of iemand die vijandig gezind is toestaan voor geld een godvrezende en door God beminde ziel te verlossen, in plaats van dat zij die uit liefde gratis verlossen, vanwege de grote nood van een godvrezende en beminde ziel?

Maarten Luther (1483 – 1546)

Klik hier voor alle 95 stellingen

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *