Nooit den moed hebben om zijn kruis op te nemen

Hij die zich de genoegens der zonde niet wil ontzeggen, en de voorrechten en voordelen dezer wereld, om Christus’ wil, niet wil derven, zal, als het op stuk van zaken aankomt, wel nooit den moed hebben om zijn kruis op te nemen.

Matthew Henry (1662 – 1714)

Uw geweten

Zorg dat uw geweten uw vriend is.

Joseph Alleine (1634 – 1668)

Eén van de grootste vloeken

Vrede op een zondige weg is één van de grootste vloeken.

John Bunyan (1628 – 1688)

Afstaan van ongerechtigheid

Afstaan van ongerechtigheid is bij velen zoals onenigheid met de buren waarbij de vriendschap na een poos weer wordt hernieuwd.

John Bunyan (1628 – 1688)

Verbreking van het verbond

Het verbond wordt verbroken wanneer de vijanden te vriend worden gehouden.

Hugo Binning (1627 – 1653)